НАШИТЕ АДВОКАТИ

 • Цветелина Маринова
  Цветелина МариноваАдвокат

  Адвокат в Съдебния отдел на MEPF – офис София. Завършва Магистърска степен по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България. Също така има диплом от Института за Продължаване на Образованието, Университет Кеймбридж и получава диплома по Английско право и Право на Европейския съюз през януари 2009. Предоставя правни съвети и представителство пред държавните и арбитражни съдилища в областта на Вещно и Търговско право, Правен статут на чужденци, Международно семейно право, Права на човека. В специалността й влизат също така подаване на молби и представителство пред Европейския Съд за Правата на Човека в Страбург.

  • Белтран Ернандес
   Белтран ЕрнандесАдвокат

   Адвокат, регистриран в Адвокатска колегия на Мадрид, Испания и Мениджър на Източно европейските офиси, намиращи се в София (България) и Белград (Сърбия). Голям опит в Корпоративното право, връзки с властите по отношение на Договорите за обществени поръчки, особено ориентирани към Европейските фондове и други проекти на Международните Финансови Институции, като ЕБВР. Консултант на международни компании и лица по въпроси на Данъчно, Трудово и Административно законодателство касаещо две и повече държави.

   • Антонио Бласкес Приес
    Антонио Бласкес ПриесАдвокат

    Завършва Право в УниверситетаПонтифисиа де Комияс, ICADE, и има магистърска степен по специалостта Интернационализация на Фирмите (CECO-ICEX). Започва кариерата си като Международен Търговски консултант в Търговско-икономическия офис към посолството на Испания в България. Той отговаря за развитието на мждународния бизнес. Адвокат в източните офиси, разположени в Москва (Русия), София (България), Букурещ (Ромъния) и Истанбул (Турция). Неговите сфери на специализация включват консултиране на компании по отношение на интернационализирането, насочено към развиване на секторите: Обществено строителство, аграрна и хранителна промишленост, недвижимо имущество и др. Той също така е специалист в консултирането на компании и лица по отношение на чуждестранни инвестиции в Испания, Португалия, Турция, България и Румъния.

    • Йорданка Замфирова
     Йорданка ЗамфироваАдвокат

     Адвокат в Данъчния и Корпоративен отдел на MEPF – офис София. Завършва Магистърска степен по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България. Правоспособен адвокат, член на Софийска адвокатска колегия от 2003г. От 2013 г. тя е квалифициран медиатор със специалност Търговска медиация и е регистрирана в Общия регистър на Медиаторите към Министерство на Правосъдието. Практиката й включва специализация в областта на данъчните въпроси и процедури , Договорно и Корпоративно право; Сделки с недвижими имоти. Има публикации относно данъчни процедури в националния вестник Дневник.

     • Тодор Дончев
      Тодор ДончевАдвокат

      Адвокат в Договорния и Корпоративен отдел на MEPF – офис София. Завършва Магистърска степен по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България. Правоспособен адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. Предоставя правни съвети и представителство пред държавните съдилища в областта на Вещно, Търговско, Трудово и Търговско право. В специалността му влизат също така Публични търгове, Възобновяеми енергийни източници и Сделки с недвижими имоти.

      • Валентин Моновски
       Валентин МоновскиПравен Асистент

       - Работи в Мартинес-Ечевариа от 2007г.

       - Магистър по Международни отношения в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

       - Владее Български, Английски и Испански език

       - Занимание: водене на кореспонденция с клиенти, изготвяне на пълномощни, декларации, нотариални актове и други свързани документи, превод на документи от и на български, английски и испански, съдействие при заверка на документи, регистрация на фирми, проверка и плащане на дължими данъци, първично счетоводство

       • Надежда Райкова
        Надежда РайковаПравен Асистент

        - Работи в Мартинес-Ечевариа от 2007г.

        - Магистър по „Международни отношения” и „Международен бизнес” в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

        - Владее български, английски и френски език

        - Занимание: правни проучвания и изготвяне на становища, изготвяне на договори, пълномощни, нотариални актове и други свързани документи, кореспонденция с клиенти, подготвяне на проектна документация за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансови програми.

        Contact Us

        We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.