MEPF В БЪЛГАРИЯ

Сътрудничество с чуждестранните търговски камари, представени в България, с най-активните търговски асоциации, както и с дипломатическите представителства в България.

СПИСЪК СЪС СЕМИНАРИ И СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ СЪВМЕСТНО С МЕПФ БЪЛГАРИЯ

•    Конференция относно ПЧП в България. Сравнение с Испания. Закони и ПЧП проекти в България.
•    Сътрудничество с Посолството на Испания по отношение на културни мероприятия: Изложба на г-н Аитор Мендисбал
•    Сътрудничество с Посолството на Испания: Национален празник на Испания, 12-ти Октомври, Посолство на Испания в София.
•    Сътрудничество по отношение на културни прояви, провеждани в Институт Сервантес
•    Събития за насърчаване на двустранните инвестиции  между Испанияи България: Търговска Дирекция на посолство на Испания, Българска Търговско-Промишлена Палата
•    Конференция в Мадрид в централата на СЕОЕ (Испанска конфедерация на бизнес организациите). Програми за финансиране от ЕС в България: Министерство на Инфраструктурата на България: зам. министри г-жа Николина Николова и г-н Камен Кичев

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.